In principe moet iedereen die in Nederland met werken geld verdient, hier belasting over betalen. Gastouders dus ook. Veel gastouders blijken echter meer belasting te betalen dan noodzakelijk is!

In 2023 moet u over uw inkomen tot € 73.031 een percentage van 36,93% van uw inkomsten aan inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen afdragen. Daarnaast bent u een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet van 5,43% van uw inkomen verschuldigd. Uw inkomen wordt hierbij berekend door uw verdiensten te verminderen met de kosten die u voor uw werkzaamheden als gastouder heeft gemaakt.

Als u aan bepaalde eisen voldoet, kunt u ervoor kiezen zelfstandig ondernemende gastouder te worden. U kunt dan gebruik maken van allerlei fiscale regelingen die ten behoeve van ondernemers in het leven zijn geroepen. Hierdoor draagt u aanzienlijk minder af aan de belastingdienst! Voor rekenvoorbeelden klik hier.

Of er in uw geval sprake kan zijn van ondernemerschap, hangt van uw feitelijke omstandigheden af. U wordt door de Belastingdienst beoordeeld op diverse punten.

De belangrijkste zijn:

  • winstgevendheid van de onderneming;
  • mate van zelfstandigheid;
  • aantal opdrachtgevers (vuistregel minimaal 3);
  • bekendheid naar buiten;
  • het lopen van debiteurenrisico;
  • deugdelijke administratie en boekhouding.

Van der Kooi Adminstraties - gastouders

Een andere belangrijke eis om gebruik te mogen maken van de fiscale voordelen is dat u voldoet aan het zogenaamde urencriterium. Dit houdt in dat u minimaal 1.225 uren per kalenderjaar moet hebben gewerkt ten behoeve van uw onderneming. Deze uren kunnen naast de opvanguren bestaan uit: de tijd die u kwijt bent met opruimen en schoonmaken nadat de kinderen weer naar huis zijn, het volgen van cursussen, de administratie etc. Daarnaast moet u meer dan 50% van uw werkzame tijd besteden aan uw bedrijf.

De belangrijkste fiscale voordelen voor gastouders zijn:

  • zelfstandigenaftrek;
  • startersaftrek (maximaal 3 jaar);
  • investeringsaftrek;
  • MKB-vrijstelling.

Bent u wel ondernemer maar voldoet u niet aan het urencriterium (bijvoorbeeld in het startjaar), dan kunt u wel van de investeringsaftrek en MKB-vrijstelling gebruik maken.
Meer informatie over het starten van uw gastouder onderneming vindt u in de brochure.